SỐ ĐẸP CÀ MAU

Phân loại sim

Thống kê sim số

  • Viettel: 3
  • Vinaphone: 5.269
  • Mobifone: 5
  • Vietnammobile: 1
  • Sfone: 0
  • Gmobile: 2
  • Cố định: 20
  • Tổng kho sim: 5.300
STT Sim Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0843.789.789 150.000.000 (VNĐ) 63
       Đặt mua
2 085.3.939.939 50.000.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
3 0827.468.468 40.000.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
4 0854.199.199 30.000.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
5 0372.788.788 29.000.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
6 0704.100.100 22.000.000 (VNĐ) 13
       Đặt mua
7 0814.169.169 20.000.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
8 0798.169.169 20.000.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
9 0372.169.169 20.000.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
10 0.842.442.442 19.000.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua
11 0.843.743.743 19.000.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
12 0.849.549.549 19.000.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
13 0.848.548.548 19.000.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
14 0.846.546.546 19.000.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
15 0.854.354.354 19.000.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
16 0.824.424.424 19.000.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua
17 0889.022.022 18.000.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
18 0854.100.100 18.000.000 (VNĐ) 19
       Đặt mua
19 0824.323.323 12.000.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
20 02908.539.539 10.000.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
21 02908.528.528 10.000.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
22 0858.394.394 10.000.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
23 0824.494.494 9.000.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
24 0845.783.783 9.000.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
25 0845.394.394 9.000.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
26 0814.045.045 8.000.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
27 0814.146.146 8.000.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
28 0833.697.697 8.000.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
29 02908.533.533 8.000.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
30 02908.537.537 8.000.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
31 02908.536.536 8.000.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
32 02908.524.524 8.000.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
33 02908.526.526 8.000.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
34 02908.529.529 8.000.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
35 02908.527.527 7.000.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
36 0857.804.804 7.000.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
37 0844.651.651 6.000.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
38 0843.701.701 6.000.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
39 0857.601.601 6.000.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua
40 0844.594.594 6.000.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
41 0814.830.830 6.000.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
42 0857.050.050 6.000.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
43 0813.573.573 6.000.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
44 0815.120.120 6.000.000 (VNĐ) 20
       Đặt mua
45 0857.940.940 5.000.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
46 0814.140.140 5.000.000 (VNĐ) 23
       Đặt mua
47 02908.521.521 5.000.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
48 0855.264.264 5.000.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
49 0816.476.476 5.000.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
50 02908.523.523 5.000.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
51 0845.721.721 5.000.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
52 0857.425.425 5.000.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
53 0855.614.614 5.000.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
54 0843.703.703 5.000.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
55 0814.921.921 5.000.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
56 0832.643.643 4.400.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
57 0814.041.041 4.400.000 (VNĐ) 23
       Đặt mua
58 0832.743.743 4.400.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
59 0857.461.461 4.400.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
60 0832.640.640 4.400.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
61 0857.451.451 4.400.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
62 0856.843.843 4.400.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua

Trên Facebook

Hỗ trợ khách hàng

Thanh Toán

30x60 1

stk

Đăng Ký Bộ Công Thương

Giới thiệu