SỐ ĐẸP CÀ MAU

Phân loại sim

Thống kê sim số

  • Viettel: 6
  • Vinaphone: 4.966
  • Mobifone: 3
  • Vietnammobile: 1
  • Sfone: 0
  • Gmobile: 2
  • Cố định: 20
  • Tổng kho sim: 4.998
STT Sim Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0827.68.52.68 5.000.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
2 0888.84.86.84 4.000.000 (VNĐ) 62
       Đặt mua
3 0888.83.80.83 3.800.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
4 0888.81.87.81 3.800.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
5 0888.80.87.80 3.400.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
6 0888.80.44.80 3.000.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
7 0888.80.77.80 3.000.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
8 0888.80.39.80 3.000.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
9 0888.79.41.79 3.000.000 (VNĐ) 61
       Đặt mua
10 09.16.61.09.61 2.000.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
11 0919.32.35.32 1.200.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
12 0946.35.88.35 1.200.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
13 094.668.74.68 900.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
14 094.668.54.68 900.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
15 08.89.45.88.45 800.000 (VNĐ) 59
       Đặt mua
16 0889.46.88.46 800.000 (VNĐ) 61
       Đặt mua
17 0889.45.46.45 800.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
18 0889.46.55.46 800.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
19 0947.81.89.81 800.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
20 0889.47.22.47 800.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
21 08.12345.734 700.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
22 0889.53.58.53 700.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
23 0889.50.80.50 700.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
24 0911.60.67.60 700.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
25 0889.50.52.50 700.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
26 0889.45.48.45 700.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
27 08.12345.934 700.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
28 0946.95.25.95 700.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
29 0916.09.31.09 600.000 (VNĐ) 38
       Đặt mua
30 0889.43.45.43 600.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
31 0889.50.68.50 600.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
32 0889.51.44.51 600.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
33 0889.50.44.50 600.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
34 0889.45.68.45 600.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
35 0889.49.40.49 600.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
36 0889.49.42.49 600.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
37 0889.54.52.54 600.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
38 0889.57.44.57 600.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
39 0889.49.46.49 600.000 (VNĐ) 61
       Đặt mua
40 0946.93.13.93 600.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
41 0889.54.34.54 600.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
42 0889.59.54.59 600.000 (VNĐ) 62
       Đặt mua
43 0848.457.345 500.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
44 0847.458.345 500.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
45 0848.458.345 500.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
46 0849.458.345 500.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
47 0889.49.52.49 500.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
48 0845.458.345 500.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
49 0889.47.52.47 500.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
50 0946.91.31.91 500.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
51 0946.91.51.91 500.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
52 0916.07.18.07 400.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
53 0838.69.80.69 400.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
54 0838.69.87.69 400.000 (VNĐ) 64
       Đặt mua
55 0833.69.51.69 400.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
56 0941.23.27.23 400.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
57 0888.69.27.69 400.000 (VNĐ) 63
       Đặt mua
58 0833.69.07.69 400.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
59 0838.69.70.69 400.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
60 0838.69.07.69 400.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
61 0838.69.15.69 400.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
62 0838.69.31.69 400.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
63 0838.69.45.69 400.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
64 0833.69.81.69 400.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
65 0838.69.50.69 400.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
66 0838.69.51.69 400.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
67 0833.69.87.69 400.000 (VNĐ) 59
       Đặt mua
68 0832.69.78.69 400.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
69 0836.69.34.69 400.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
70 0833.69.72.69 400.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
71 0889.34.57.34 400.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
72 0886.81.91.81 400.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
73 088667.17.67 400.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
74 0912.41.30.41 400.000 (VNĐ) 25
       Đặt mua
75 0912.41.27.41 400.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
76 0912.46.27.46 400.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
77 0912.40.26.40 400.000 (VNĐ) 28
       Đặt mua
78 0912.40.56.40 400.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
79 0942.41.61.41 400.000 (VNĐ) 32
       Đặt mua
80 0943.21.41.21 400.000 (VNĐ) 27
       Đặt mua
81 0946.54.04.54 400.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
82 0945.46.38.46 400.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
83 0946.25.20.25 400.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
84 0947.14.68.14 400.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
85 0942.25.04.25 400.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
86 0943.21.38.21 400.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
87 0947.04.94.04 400.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
88 0942.14.94.14 400.000 (VNĐ) 38
       Đặt mua
89 0944.10.49.10 400.000 (VNĐ) 32
       Đặt mua
90 0886.52.94.52 300.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua

Trên Facebook

Hỗ trợ khách hàng

Thanh Toán

30x60 1

stk

Đăng Ký Bộ Công Thương